મારી લાડકવાઇઓ

મન ના ભાવો ને વ્યક્ત કરવા ઘણાં માધ્યમ છે…..
જેવો ભાવ એવુ માધ્યમ……. હર્ષ,દુઃખ,આનંદ,શોક,ક્રોધ,ઉમંગ,પ્રેમ,દગો,
ક્રૂરતા,ઇર્ષા,……
નાચીને,કુદીને, રડીને ,લડીને ,રાડોપાડીને, ઊંઘીને ,ખાઇ ખાઇને ,બબડીને, લાતો મારીને, ગીતો ગાઇને,રાગડા તાણી ને…કેટલાક પીને(?)…
મેં વ્યક્ત કરી છે…
મારી લાગણીઓ..મારી લાડકવાઈઓ..મારી જીવાદોરી
..મારી આશાઓ…
મારી આરાધ્યા …અને મારી માહી …
ના વહાલ ને ચિત્રમા ઉતાર્યુ છે…
એક ફોન કરી ને કહે…નાની હું તને બહુ મિસ કરુ છુ..તારી બહુ યાદ આવે..
બીજી પરદેશ મા બેઠી આખા ગામ ને કહેતી ફરે મારી દાદી પાસે ઇન્ડીયા જવુ છે..મને રીક્ષા મા ફરવા લઇ જશે..
મારી મોંઘી જણશો આજે ચિત્ર માં ઉતરી ગઇ…

Caption pls…..

Standard

Mahi

મધમધમતુ..
ધમધમતુ…..
કિલ્લોલતુ…
મહેકતુ….
ફુલડુ..
મારા આંગણાની જુહી…
જન્મદિન મુબારક બેટા..
તારુ આગમન
મારા આંગણે ઉપવન
કલરવતુ તારું ગાન
લચકતી તારી કમર
મારા જીગરનો ટુકડો
વહાલનો દરિયો
મારું જીવન સંગીત
તુ હરહંમેશ મહેકતી રહે.

💗💟જનમદિન મુબારક…બેટા.💟💗

Standard

Mahi

મધમધમતુ..
ધમધમતુ…..
કિલ્લોલતુ…
મહેકતુ….
ફુલડુ..
મારા આંગણાની જુહી…
જન્મદિન મુબારક બેટા..
તારુ આગમન
મારા આંગણે ઉપવન
કલરવતુ તારું ગાન
લચકતી તારી કમર
મારા જીગરનો ટુકડો
વહાલનો દરિયો
મારું જીવન સંગીત
તુ હરહંમેશ મહેકતી રહે.

💗💟જનમદિન મુબારક…બેટા.💟💗img-20191020-wa0004

Standard