મારી મા ‘ચંદ્રીકા’

FB_IMG_1494719933073મા,તું છે મારા અસ્તિતત્વની કડી,

દરબારની એવી અનેરી પરી,
લઇને આવી આંખો અમી થી ભરી,
તારા જ સાનિધ્યે જીવન રહયુ સરી,
ઘર,કુટુંબ,સ્વજનો ને લાગણી ધરી ધરી,
પારકા ને ય પોતાના કરતી કરતી ફરી,
પળે પળ અમ સુખ ની તેં ચિંતા કરી,
ઉજાળયુ જીવતર ને તું વહેતી જ રહી,
ના રાવ, ના ફરીયાદ,વહી નરી નરી,
ચંદ્રની” ચંદ્રીકા”  થઇ “અશ્વિન “ને વરી,
મા,તુ તું તો અમારી સહુ ની જીવાદોરી.
સંગીતા કોઠારી દેસાઇ

Advertisements
Standard

જંગલનો સાદ

જંગલની કેડીઓ મને બોલાવે,
જંગલના વૃક્ષો મને સહેલાવે,
પશુ,પંખી,ઝાડવાં મને સાદ કરે,
ઝરણાં ને ટેકરીઓ મને નાદ કરે..
આવ મારે ખોળે,
બેસ મારી ગોદમાં બે ઘડી,
સાંભળ અમારી વ્યથા ને
સાંભળ અમારી કથા,
બોલાવ પાછા આ તારા માનવોને
મારે અમને,કાપે અમને ,ચીરે અમને,
ભડભડતી આગે સળગાવે અમને,
નહી સહેવાય હવે આ અવહેલના,
નિરાશ,હતાશ, ને લાચાર અમે,
કરીશુ સઘળાં આપઘાત અમે.PicsArt_05-10-05.44.51

Standard