ઘણું જીવો..પાપા

ત્યાંસી વર્ષ મારી પડખે અડીખમ ઉભા રહી
સધિયારો આપ્યો. આંગળી પકડી ને ચાલતી કરી
ને કોટનના લેંઘામાં હવા ભરીને ફુલાવીને તળાવમાં તરતા શિખવાડયુ.રોજ રાતે આંગણામાં બાજોઠ ઉપર બેસાડી પંપાળતા જાય,મમ્મી વાટકીમાં દુધ લાવી ને પિવડાવે, અને ભાઈભાંડુ્ ને ગવડાવતા જાય,
“કાળી ધોળી રાતી ગાય,પીએ પાણી ચરવા જાય”
આંગણે ઉભેલા કુરકુરિયા અને બકરીના બચ્ચા ને લઇ હાથમાં આપે,મા ગરમ ગરમ રોટલી લાવે ગાય કુતરા ને ખવડાવતા શિખવાડે.અક્ષરો વાંકાચુકા આવે તો ચુંટી ખણી ને સીધા કરાવડાવે.સાયકલ ચલાવતા શિખવાડી.મારી મા પણ અડીખમ સાથે રહીને અમને જે રીતે ઘડ્યા! દરેક જન્મે આ મા-બાપ મળે એ જ અભ્યર્થના, પ્રભુ ને પ્રાર્થના .
નમ્ર,પ્રેમાળ, લાગણીશીલ,ભાવુક,દયાળુ…..
આવી મા હજારો લાખોમાં એક…
જનમદિન મુબારક હો…પપ્પા અને મમ્મી
આ જ તંદુરસ્તી બરકરાર રહે. આમ જ વહાલનો દરિયો વરસતો રહે..આપની છત્રછાયામાં હુંફ પામીએ.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s